HELPLINE NUMBERS
Helpline - 100 / Women Helpline - 1091 / Children Helpline - 1098 / Whatsapp - +91 9168551100

Police Mitra
पोलिस मित्र

महात्मा गांधी यांनी असे म्हटले आहे की, जनतेच्या सहभागा शिवाय पोलीसांना आपले काम करणे शक्य नाही, म्हणुन जनतेच्या सहभागा शिवाय पोलीसांनी समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे शक्य नाही, जनते मधुन पोलीस मित्र तयार झाल्या शिवाय जनते मधील शेवटच्या घटका पर्यंत पोलीस पोहचु शेकत नाही, कारण पोलीस या यंत्रणे विषयी लोकांच्या मनात ब्रिटीश काळा पासुन जो दुरावा निर्माण झाला आहे, तो कमी करण्यासाठी पोलीस मित्राची फार मदत होते. म्हणुन प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या हद्यीत पोलीस मित्र ही संकल्पना राबविणे ही काळाची गरज आहे.

Police Mitra Joint Activities
पोलिस मित्र संयुक्त कारवाई

पोलीस मित्र प्रस्तावना
Police Mitra Information

Click here to View

Contact Details

  • Phone :- 0253 - 2200495, 2200498, 2200499
  • Fax :- 0253 2309718
  • sp.nashik.r@mahapolice.gov.in
  • lcb.pol.nr@mahapolice.gov.in
  • SP Office, Police Head Quarter, Adgaon, Nashik - 422003