HELPLINE NUMBERS
Helpline - 100 / Women Helpline - 1091 / Children Helpline - 1098 / Whatsapp - +91 9168551100

Martyrs Day

शहीदांचे नाव : बाळू सुखदेव गांगुर्डे (पोना/४२२० )

पोलीस चौकी : देवळा

मूळ गाव : शेरी तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता: आईगावदेवी अपार्टमेंट रूम क्र २०९, चारोबाचौक, साकेत कॉलेज,चिचवडागाव कल्याण ( पत्नी व मुलगा या ठिकाण राहतात)

मोबाईल क्र : प्रफुलबाळू गांगुर्डे ( ९५९४९८६५१५ )

शाळेचे नाव : इंदिरा गांधी विद्यालय खर्डे तालुका देवळा

पोलिस निरी/ मो क्र: श्री सुरेश सपकाळे (९८२३२९५७७७ )

शहीदांचे नाव : संजय डौलात भामरे (बीएसएफ)

पोलीस चौकी : देवळा

मूळ गाव : वखारी तालुका देवळा जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता: वखारी तालुका देवळा जिल्हा नाशिक (लग्नझालेले नव्हते आई व भाऊ या ठिकाणी राहतात )

मोबाईल क्र :कारभारी दोवलत भामरे (भाऊ 9096703962)

शाळेचे नाव : पिपळेश्वरविद्यालय वखारी तालुका देवळा

पोलिस निरी/ मो क्र: श्री सुरेश सपकाळे (९८२३२९५७७७ )

शहीदांचे नाव : भरत सिंग उमरावसिंग परदेशी (सपोउनि)

पोलीस चौकी : देवळा

मूळ गाव : लोहोनेर तालुका सटाणा , संपर्क श्री गोपाळ

सध्या राहत असलेला पत्ता:पेरणा कॉलनी भरतकुंज बंगला टीव्ही सेंटर जवळ मालेगांव (पत्नी व मुलगा या ठिकाण राहतात)

मोबाईल क्र :श्री गोपाळ भरतसिग परदेशी ( 7972646602)

शाळेचे नाव : जनता विद्यालय लोहोनेर सटाणा

पोलिस निरी/ मो क्र: श्री सुरेश सपकाळे (९८२३२९५७७७ )

शहीदांचे नाव :अरुण रघुनाथ चित्ते

पोलीस चौकी : सटाणा

मूळ गाव : वीरगाव तालुका सटाणा ,जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता:वीरगाव तालुका सटाणा ,जिल्हा नाशिक

मोबाईल क्र :साहेबराव चित्ते (7719091278)

शाळेचे नाव :शरद पवार जुनिअर कॉलेज सटाणा

पोलिस निरी/ मो क्र: श्री देसले (9823101778)

शहीदांचे नाव : संदिप सोमनाथ ठोक

पोलीस चौकी : एमआयडीसी सिन्नर

मूळ गाव खडवली तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता:खडगली तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक

मोबाईल क्रमांक : योगेश ठोक (8988596026)

शाळेचे नाव : प्राथमिक शाळा खडगली तालुका सिन्नर

पोलिस निरी/ मो क्र: श्री साहेबराव पाटील (91585669325)

शहीदांचे नाव : जगदीश मुरलीधर लोंढे (पोना)

पोलीस चौकी : सिन्नर

मूळ गाव : सिन्नर तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता:जुना गंगापूरनाका नाशिक

मोबाईल क्र : संतोष लोंढे (9923852265)

शाळेचे नाव :महात्मा ज्योतिबा फुले हायस्कूल सिन्नर

पोलिस निरी/ मो क्र: श्री मुकुंद देशमुख (9881937799)

शहीदांचे नाव : परशुराम सुखदेव शेळके

पोलीस चौकी :वडनेरभैरव

मूळ गाव : बहादुरी तालुका चांदवड,जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता:बहादुरी तालुका चांदवड,जिल्हा नाशिक

मोबाईल क्र :पत्नी ( 9767242936 )

शाळेचे नाव : नूतन विद्यामंदिर बहादुरी तालुका चांदवड

पोलिस निरी/ मो क्र: सपोनि साळूंखे (9403747157)

शहीदांचे नाव : भास्कर भिमाजी सानप (पोशि 01)

पोलीस चौकी : येवला तालुका

मूळ गाव : राजपुरता तालुका येवला,जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता:शिवाजीनगर जेलरोड, नाशिकरोड

मोबाईल क्र :श्री निलेश सानप ( 9823931424)

शाळेचे नाव : माध्यमिक विद्यामंदिर राजपुरता तालुका येवला

पोलिस निरी/ मो क्र:श्री बाळासाहेब भापकर (9158988687)

शहीदांचे नाव : सुरेश शंकर भाबड (पोना/2195)

पोलीस चौकी : वावी पोस्ट

मूळ गाव : नांदुर्शिगोडे तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक

सध्या राहत असलेला पत्ता:पूजा इन्कलावे फ्लॅट नंबर कर्मा बिल्डिंगच्या बाजूला सेव्हन हेवन हॉटेलच्या पाठीमागे सोनावणे मळा इंदीरा नगर

मोबाईल क्र : पत्नी श्रीमती जया सुरेश भाबड (9011429215)

शाळेचे नाव :भोजपुरी खोरेहायस्कूल चास तालुका सिन्नर

पोलिस निरी/ मो क्र:सपोनि बोरसे (9823970549)

Contact Details

  • Phone :- 0253 - 2200495, 2200498, 2200499
  • Fax :- 0253 2309718
  • sp.nashik.r@mahapolice.gov.in
  • lcb.pol.nr@mahapolice.gov.in
  • SP Office, Police Head Quarter, Adgaon, Nashik - 422003